Petitie N279 -

2 baans of 4 baans?
2590 ondertekeningen!

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers

  • Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel
  • Ondernemersvereniging Gemert
  • Ondernemersvereniging Bakel
  • Ondernemersbelang De Mortel
  • Ondernemersvereniging Milheeze
  • Ondernemersvereniging Elsendorp
  • Ondernemers De Rips
  • ZLTO Gemert-Bakel
  • VVV Gemert-Bakel
  • KHN Gemert-Bakel

 

Gemeente en bedrijfsleven

Met betrekking tot de bereikbaarheid hebben gemeente Gemert-Bakel en de bedrijfsverenigingen elkaar gevonden en ondersteund. Gemert-Bakel wil uit zijn bereikbaarheidsisolement worden gehaald. Hierbij kan de provincie een cruciale rol spelen.

Het bedrijfsleven is dan ook van mening dat er bij de provincie beter geluisterd moet worden naar de regio. Ondanks dat we blij zijn met de voorgestelde verbeteringen van de N279 ver-wacht de regio van de provincie realiteitszin en geen afwachtende houding tot 2030. Nu is belangrijker dan straks. Nu is een 4-baans weg nodig, straks is het te laat.

Unanimiteit in de Gemert-Bakelse Gemeenteraad

Dat op het punt van bereikbaarheid binnen de gemeente Gemert-Bakel unanimiteit bestaat over het niet doorgaan van de omleiding bij Dierdonk en het uitvoeren van de N279 in een 4-baansweg mag heel bijzonder worden genoemd. En dan te bedenken dat de collega’s van sommige politieke partijen in Provinciale Staten er blijkbaar anders over denken dan hun partijgenoten in de Gemert-Bakelse gemeenteraad. Hoe kan dat? Wordt er dan niet naar de wens van het volk geluisterd? Het zal toch niet zo zijn dat de provinciale vertegenwoordigers in Den Bosch het allemaal beter weten dan de regionale vertegenwoordigers? Dames en heren van de provincie: de theorie is altijd anders dan de weerbarstige praktijk. U wordt op basis van theorie voorgelicht, niet op basis van de alledaagse praktijk.

De minister en de files

Onlangs konden we de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, nog haar zorgen horen uitten over de files waarbij zij liet blijken geen tegenstander te zijn van meer asfalt. We hopen dat dat geluid ook bij gedeputeerde en Provinciale Staten is doorgedrongen. Of valt de N279 volgens de bestuurders buiten het fileprobleem?