Petitie N279 -

2 baans of 4 baans?
2590 ondertekeningen!

Cancelen bijeenkomst 23 november

Begin November hebben wij de leden van Provinciale Staten uitgenodigd om op 23 november a.s. van 16:00 tot 18:00 uur naar Gemert te komen en kennis te nemen van onze verbeterplannen aangaande de N279 en de omleiding bij Dierdonk. Ook de colleges van B&W en gemeenteraadsleden van Gemert-Bakel en Laarbeek, ondernemersverenigingen en overige betrokkenen bij de weg zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Nadat wij onze uitnodigingen al hadden verstuurd heeft de provincie op dezelfde dag een informatiesessie uitgeschreven voor Provinciale Staten. Voor ons een unieke kans alle Statenleden toe te spreken. Informatie hierover treft u aan op: https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/staten-actueel/2018/november/statendag-23-november-2018

Als initiatiefnemer van de sessie in Gemert heeft het BKG, na overleg met andere plaatselijke belangengroeperingen, besloten haar bijeenkomst van 23 november a.s. te cancelen ten gunste van een zinvolle bijeenkomst in het provinciehuis.

Het is vanzelfsprekend dat wij u allen oproepen, als het maar enigszins lukt, van de mogelijkheid tot inspreken bij Provinciale Staten gebruik te maken. U kunt n.l. uw zienswijze in het begin van de informatiebijeenkomst uitspreken. Daarvoor moet u zich wel op tijd, uiterlijk op 20 november 12:00 uur, bij de provincie aanmelden via E-mail statengriffie@brabant.nl

In de volgende link ziet u het programma en kunt u lezen dat inspreken kan van 9:30 uur tot 11:00 uur. https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/ps-20181123 De spreektijd is drie minuten dus enige creativiteit is geboden. Voor meer informatie kun je met ondergetekende contact opnemen.

Wij nodigen u, uw familie, relaties, werknemers en alle andere betrokkenen die een 4 baans N279 willen, vanaf dinsdag 20 november via www.N279.nl de petitie te tekenen voor een 4 baansweg.

Laten we a.u.b. zoveel mogelijk van ons spreekrecht gebruik maken.

← Nieuwsoverzicht